Täna hakkab Viljandi muutuma, sest kokku saab hulk aktiivseid ning ettevõtlikke noori, kes hakkavad kodulinna paremaks tegema. Koodnimetuse Wake Up Viljandi alla koondununa püüavad korraldajad ning ettevõtlikkuse arendajad Kait Lukka, Martin Bristol ning Villem Varik Viljandi linna noortele tegutsemiseks uue hingamise anda.

Tegime nendega pisut juttu. 

Mis on Wake Up Viljandi?

WUV on  ühepäevane praktiline koolitus, mille käigus läbitakse kohapeal loodava toote kolm tähtsat tsüklit: IDEE – TOODE – TURUNDAMINE,

Kes seda teevad?

WUV-i taga on vastloodud koostöövõrgustiku esindusorganisatsioon Start-Up Viljandi MTÜ (SUV). Koostöövõrgustiku lepingulisteks partneriteks on TÜ VKA, Viljandi Gümnaasium, SA Viljandimaa Hariduse Arengufond, Maakonna Arenduskeskus ja mittetulunduslikud noortega seotud ühendused.

Mis eristab Wake Up Viljandit tüüpilisest inspiratsioonipäevast?

Meid huvitab jätkuv protsess ja mõõdetavad tulemused. Kui tekib mõni tugevam idee või kellelgi on vaja sisulist tuge juba käsilolevas, siis SUV saab aidata. Inspiratsioonipäevast eristab enim WUV-i praktiline mõõde ja kohaletulnud esinejate ühistöö eesmärgi saavutamisel. Ionel Lehari alustab päeva koos kohaletulnutega Ettevõtlike noorte Viljandi idee visandamise ja kuvandi loomisega. Hetkel kui koosmõtlemisega on jõutud toote kuvandi valmimise staadiumi liitub eeskõnelejaga teine esineja, kelle ülesandeks on praktilise lähenemise ja näidete varal tekkinud ideest toote vormimine. Kui vajalik staadium toote arengus on saavutatud liitub meeskonnaga turundusspetsialist Martin Voltri, kes annab praktilisi näpunäiteid kuidas valminud toodet digiturundada. Kogu esinejate tiim kaasab loomulikult kõiki kohaletulnuid eesmärgiga jõuda päeva lõpuks hommikul sõnastatud idee alusel loodud toote praktilise kuvandamise, valmimise ja digitaalse turundamiseni.

Miks seda tehakse?

Sest Viljandi on hetkel koht kus noorel etevõtlikul inimsel on ennast nii lihtne teostada. Meil on täieliku ettevõtlusõppega TÜ VKA koos oma suurepäraste õppekeskkondadae, stuudiote ja töökodadega, riigigümnaasiumi ettevõtlusõppe süsteem, Loomemajanduskeskus oma tugistruktuuride, inkubatsiooni ja töökodadega, Ugala, lennukad ettevõtted eesotsas Viljandi Metalli ja Cleveroniga,  aga mis kõige tähtsam tohutu hulk ettevõtlikke ja loomingulisis inimesi suure hulga kogemustega eri valdkondadest.

Mis on asja lõppeesmärk?

WUV-i lõppeesmärk on kaasata korraga võimalikult palju ettevõtlikke Viljandimaa noori kõikdelt haridustasemetelt ja panna nad koos arutlema “Ettevõtlike noorte Viljandi” kuvandi reaalsuseks kujundamise üle. Lisaks saame päeva jooksul heita valgust Startup Viljandi loomise eesmärkide- ja tegutsemise põhimõtetele.   

Millist kasu annab Wake Up Viljandi neile noortele, kes sellest osa võtavad?

Julgustust, tuge ja mis kõige tähtsam praktilisi näpunäiteid oma ideede testimises ja käivitamiseks.

Mis on korraldajate silmis Viljandi suurimad probleemid täna?

Viljandis olemas tohutud edulood, kuid enamik nende käivitajatest on juba keskeas, järelkasv tunneb pelgust, sest sõnad nagu Startup ja idufirma tekitavad noortes tunde, et kõik on seotud vaid IT sektoriga, tegelikult see nii ei ole. Laiemalt öeldes puudub Viljandil noorte ettevõtlikkusega seonduvalt ühtne strateegia oma suurepäraste võimaluste ja võimekuste tutvustamiseks.

Startup Viljandi üheks eesmäriks on ettevõtlusõppe süsteemne rakendamine kõigil haridustasemetel viljandimaal ja WUV on loodetavasti selle esimeseks tõestuseks.